torsdag 22. mai 2014

Trond Vidar Vedum: Gled deg med fuglene

Trond Vidar Vedum har gitt ut bok med tittelen ”Gled deg med fuglene”, som handler om fuglekasser og fuglefôring. Norge har et rikt fugleliv, og vi kan selv bidra til å gjøre livet lettere for fuglene gjennom de ulike årstidene. I denne boka blir vi presentert for de vanligste gjestene i fuglekassene og på fuglebrettet, og vi får gode råd om hvordan man lager fuglekasser, hvordan de bør settes opp og hvordan man kan vedlikeholde kassene. Vi får også råd om riktig fôring, og faktaopplysninger om levevis og hekkeforløp. Det følger mye glede med å ha noen fuglekasser hengende i nærmiljøet, enten det er i byen, i hagen, på hytta eller kanskje i barnehagen. Spenningen er stor når våren kommer og fuglene begynner å lete etter et sted å bygge reir, for kanskje noen flytter inn i akkurat din fuglekasse?

Anbefalt av Hanne, Karmøy folkebibliotek.
Boka fnnes på Karmøy folkebibliotek og Haugesund folkebibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar