onsdag 21. juni 2017

Lene Wold: Ære være mine døtre«Ære være mine døtre: En fars fortelling om å drepe sitt eget barn» er tittelen på en dokumentar av Lene Wold, som forteller historien om æresdrap fra mannens perspektiv. De tre siste årene har Lene Wold tilbrakt mye tid i Jordan sammen med en far som har drept både sin mor og en av sine to døtre for å gjenopprette familiens ære. Wold har snakket med den andre, overlevende datteren, som satt flere år i fengsel for å beskyttes mot sin egen familie i etterkant av drapsforsøket. Forfatteren har utforsket farens oppvekst og kulturelle bakgrunn, besøkt fengsler og moskeer, gjennomgått avis- og rettsarkiver, oppsøkt imamer, landsbyledere og drapsmenn. Hun belyser en hittil ukjent side ved æresdrap, og viser at det ikke handler om islam, men om tradisjoner og lovverk som kan forandres og utfordres. Vi får historien fortalt gjennom gjerningsmannens perspektiv, og det er en rystende fortelling om hva som får en far til å sette fellesskapets verdier foran livet til sin egen familie.

Anbefalt av Hanne, Karmøy folkebibliotek

Ruth Hogan: Vokteren av tapte tingRuth Hogan har gitt ut romanen «Vokteren av tapte ting».  Anthony Peardew er blitt en gammel mann, men en gang var han en hyllet novelleforfatter. Han har tilbrakt halve livet med å samle tapte ting, som en soning for et løfte han brøt mange år tidligere. Den eneste personen han stoler på er assistenten sin, Laura, og han overlater huset og alle de tapte skattene til henne når han ser at tiden er i ferd med å renne ut. Han overlater til henne å fullføre oppdraget sitt, og gi alle de tusenvis objektene tilbake til sine rettmessige eiere. Det viser seg etter hvert at de siste ønskene til vokteren av tapte ting har uforutsette ettervirkninger, som setter i gang en serie av tilfeldige møter.

Anbefalt av Hanne, Karmøy folkebibliotek