torsdag 3. november 2011

Gunnar Berge: Til kongen med fagbrev

Gunnar Berge, Ap-politiker og tidligere direktør i Oljedirektoratet, har gitt ut bok med tittelen ”Til kongen med fagbrev”. I disse memoarene tar Gunnar Berge opp vesentlige sider ved det norske samfunnet etter andre verdenskrig.

Her handler det blant annet om høyrebølgens antiklimaks og opptakten til jappebølgen på midten av 1980-tallet, og beretningen om Gro Harlem Brundtlands avgang. Harde slag ble utkjempet i full offentlighet, og bak kulissene var spillet ikke mindre intenst. Da Berge, knapt tretti år gammel, inntok Rogalandsbenken på Stortinget, hadde han ikke andre formelle kvalifikasjoner å vise til enn sitt fagbrev fra Rosenberg Mekaniske Verksted i Stavanger. At han med denne bakgrunnen etter hvert skulle få ansvar for landets samlede finanser, vitner om en begavelse av de sjeldne.

Du kan møte Gunnar Berge under SILK-festivalen, i samtale med Sigmund Hansen – tidligere Haugesunds Avis og NRK-journalist.

Anbefalt av Hanne.
Boka finnes på Karmøy folkebibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar