onsdag 27. januar 2016

Linn Ullmann: De urolige«De urolige» er tittelen på den nyeste romanen til Linn Ullmann, som er en blanding av selvbiografisk oppvekstroman og en kunstnerroman. Linn vokste opp med kunstnerforeldre, og hun lærte tidlig at det ikke var lett å skille mellom hva som var sant og hva som ikke var det. Da faren ble gammel ønsket han å dele sin historie, men det skulle skje på hans premisser. Selv når han skjønte at det gikk mot slutten, ville han ta regi. Linn og farens felles prosjekt om å skrive en bok sammen basert på samtaler mellom dem, må avsluttes etter den sjette samtalen. Etter farens død finner Linn opptakene av samtalene frem igjen, og gjør nettopp det faren ikke likte – improvisere for å sluttføre prosjektet. Det blir til en bok som handler om et barn som ikke kan vente med å bli voksen, og foreldre som helst vil være barn. Linn tilbrakte mesteparten av året sammen med moren, og en måned sammen med faren om sommeren. Det var aldri de tre sammen, samtidig. Med stort alvor og svart humor forteller Linn om familie, glemsel og sorgarbeid. Linn Ullmanns forfatterskap er til sammen utgitt på 31 språk.

Anbefalt av Hanne, Karmøy folkebibliotek.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar