mandag 7. desember 2015

Heidi Linde: Norsk sokkelHeidi Linde har skrevet flere bøker både for barn og voksne. I denne boken er det små historier om personer i ulike livssituasjoner. Kapitlene innleder med en lov eller en forskrift, og personene i kapitlet er på et eller annet vis kommet under denne loven. Linde prøver med denne boka å gi stemmer til de personene som lovene og forskriftene omfatter. Dette er vanlige mennesker med vanlige problemer, om drømmer, skuffelser, forventninger. Emnene spenner fra folketrygden til fosterhjem, eldreomsorg og utviklingspolitikk, og fosterdiagnostikk. Hverdagslige situasjoner som mange kan sette seg selv inn i.
Anbefalt av Ragnhild, Karmøy folkebibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar