tirsdag 8. mai 2012

Louis Leveen: Frihetens vinder

Romanen ”Frihetens vinder” av Lois Leveen bygger på en sann historie om slaven Mary Bowser. Mary er født som slave, og hun og moren er husslaver hos den velstående familien van Lew i Richmond, Virginia. Datteren i huset, Bet, er for opphevelse av slaveriet, og hun frigir Mary og sender henne på skole i en av de frie statene i nord. Mary er skoleflink og har i tillegg fotografisk hukommelse, en egenskap som kommer godt med når hun senere blir engasjert i spionvirksomhet for Unionen. Mary Bowser vender tilbake til Virginia like før borgerkrigen bryter ut, og under dekke av å være slave begynner hun å arbeide i huset til konføderasjonens president, Jefferson Davis. Hun står hele tiden i fare for å bli avslørt, men Mary Bowser er villig til å ofre livet for friheten. En fortelling fylt med hat, mot og kjærlighet.

Anbefalt av Hanne.
Boka finnes på Karmøy folkebibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar