torsdag 12. januar 2012

Tyra Teodora Tronstad: Hvis det er flere som juger nå

Jeg begynner årets anbefalinger med en fortelling for ungdomstrinnet: ”Hvis det er flere som juger nå”, skrevet av Tyra Teodora Tronstad. Agnes har stukket av, og det blir satt i gang en storstilt leteaksjon etter henne. Hun blir funnet av venninnen Rebekka, men Agnes får henne til å love ikke å fortelle det til noen. Agnes sier at moren hennes og foreldrene til Rebekka har løyet i alle år. Faren hennes er slett ingen snill mann slik de voksne alltid har sagt, han sitter i fengsel. Agnes vil hevne seg ved å rømme, og hun vil ha med seg Rebekka. Etter hvert kommer det frem at Agnes egentlig har en helt annen historie å fortelle, nemlig om sin fortvilte kamp for å skjule morens angstsykdom. Fortellingen er en thriller gjennom Østfolds skoger, samtidig gir den et innsiktsfullt bilde av hvordan angst og tvangslidelser kan virke inn på omgivelsene.

Anbefalt av Hanne
Boka finnes på Karmøy folkebibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar